Poučevanje na daljavo

Poučevanje na daljavo s pomočjo spletišča

1.  Razmislek, kako poučevati na daljavo?

 • 16. 3., karantena, poučevanje na daljavo.
 • Tedenski pdf dokumenti, iskanje odzivov.
 • Aktivacija spletnih učilnic (moodle, Xooltime …)
 • Nadgradnja so video srečanja.
 • Zapiski, razlaga, ki pride do učenca + video srečanja.

2. Tipi učencev pri klasičnem pouku in na daljavo.

 • Klasični pouk: slušni, vidni, gibalni tip učenca.
 • Kako zadovoljiti čimveč tipov učencev?
 • Najboljši približek, spletišče v kombinaciji z vsemi avdio-vizualnimi možnostmi nadgrajeno z video srečanji.

3. Kako je vse potekalo?

 • Dnevni urnik, kjer učenec s klikom na uro prebere učno snov za ta dan.
 • Sledil sem 4 točkam ure:
  1. UVODNA MOTIVACIJA
  2. RAZLAGA IN ZAPIS V ZVEZEK
  3. DODATNO DELO S POVEZAVAMI (neobvezno)
  4. DOMAČE NALOGE (občasen upload datotek)
 • Potek
 • Sledilo je vsakodnevno video srečanje (ZOOM, WEBEX)
 • Preverjanje in ocenjevanje znanja (nalaganje pdf datotek in obrazci Google Forms)

4. Prednosti in slabosti učenja na daljavo s pomočjo spletišča.

PREDNOSTI SLABOSTI
– možnost vključevanja različnih predstavnostnih datotek
(animacije, ggb appleti, video, kviz)
– potrebno malce znanja pri postavitvi strani in nalaganju vsebin
– deluje na vseh napravah (pametni telefon, tablica, računalnik) – na začetku od učitelja zahteva več časa
– preglednost (preveč pdf datotek zna biti moteče) -še ena stran, ki jo morajo učenci obiskati

5. Preverjanje in ocenjevanje znanja

6. Primeri učnih ur

Če ostane čas primeri ur: enakostranični valj (Whiteboard, formule, DriveUploader), diagonale večkotnika (aktivnost učencev), krožni lok in izsek (dodatna naloga za Classcraft).

(Visited 1.232 times, 1 visits today)