PITAGOROV IZREK

Pitagorov izrek v pravokotnem trikotniku

1. Razlaga učne snovi.

UVODNI RAZMISLEK, MOTIVACIJA:
Plavalec želi preplavati 8 m široko reko. Pri plavanju na nasprotno stran ga je vodni tok odnesel 15 m nižje. Koliko metrov je plavalec preplaval?Letalo je preletelo mesto. Radar na 8 km oddaljeni postaji pokaže razdaljo 10 km. Kako visoko je bilo letalo pri preletu nad mestom?
Preberi zgornji nalogi in odgovori.

  • Kaj je naznana količina v prvi in kaj v drugi nalogi?

Rešitev

V obeh nalogah iščemo dolžino stranice pravokotnega trikotnika. V prvi nalogi je neznana količina dolžina hipotenuze. V drugi nalogi pa dolžina katete.

REŠEVANJE 1. NALOGE: Računamo dolžino hipotenuze.

REŠEVANJE 2. NALOGE: Računamo dolžino katete.

3. NALOGA: Izračunaj obseg in ploščino pravokotnega trikotnika z dolžinama katet 7 dm in 24 dm.

4. NALOGA: Izračunaj obseg in ploščino pravokotnega trikotnika z dolžino hipotenuze 13 m in dolžino katete 5 m.

4. Domača naloga

Za doma naredi naloge iz SDZ str. 20-22/3,4,5,6

(Visited 554 times, 1 visits today)