KROG IN DELI KROGA

Ploščina krožnega izseka

1. Razlaga učne snovi.

UVODNA MOTIVACIJA, RAZMISLEK: Plesalka flamenka s pahljačo


Dekle na sliki drži pahljačo.

  •  Del katerega lika je pahljača?
  • Katere podatke bi potreboval za izračun ploščine pahljače?

Pahljača

   Pahljača ima obliko dela kroga, ki mu rečemo krožni izsek. Krožni izsek je del kroga omejen s polmeroma in krožnim lokom.

Za izračun ploščine pahljače bi morali poznati dolžino polmera in velikost središčnega kota.

Plesalke flamenka s pahljačami

2. Preberi razlago in prepiši v zvezek

Na strani KLIK si oglej kaj je to krožni izsek in kje ga najdemo.

 Krožni izsek je del kroga omejen s polmeroma in krožnim lokom.

Natisni in reši učni list – ploščina izseka Če nimaš tiskalnika ali pa ne znaš prepiši le bistvene stvari. Pomagaj si z rešenim listom in rešenimi nalogami.

Rešen učni list

5. in 6. naloga

7. naloga

 

Če povzamemo lahko ploščino krožnega izseka izračunamo tako, da ploščino kroga delimo s 360° in dobljeni rezultat pomnožimo s središčnim kotom α.Zgornjo formulo lahko zapišemo tudi tako, da kot α zapišemo v števcu.Za boljše razumevanje si oglej še animaciji na desni strani KLIK.

ZGLED: Pahljača ima obliko krožnega izseka s polmerom 20 cm in oblikuje, kadar je razprta, središčni kot 150°. Kolika sta v tem primeru obseg in ploščina pahljače? Izračunaj na eno decimalko natančno.

Obseg pahljače

Ploščina pahljače

Ugotovimo, da lahko obseg krožnega izseka izračunamo po spodnji formuli.

3. Povezave za dodatno delo

  • Oglej si tud nači s sklepanjem za izračun ploščine krožnega izseka KLIK.
  • NALOGE

4. Domača naloga

Za doma naredi naloge iz SDZ str. 101/1, 2, 3, 4, 7, 8, 11

 

 

 

 

(Visited 2.671 times, 1 visits today)