KROŽNICA IN KROG

Krožnica in krog

1. Razlaga učne snovi.

UVODNA MOTIVACIJA, RAZMISLEK:

Lok je eno prvih človeških orožij, danes pa je lokostrelstvo med drugim tudi olimpijski šport.

  •  Del katerega lika je leseni del loka?
  • Ali veš kako imenujemo vrvico, ki jo napnemo, da izstrelimo puščico?
  • Razmisli, kaj pomeni zapisani pregovor pod sliko loka?

Odgovor

Leseni del loka je del krožnice.

Vrvica

Vrvico, ki jo napnemo, da izstrelimo puščico imenujemo tetiva. 

Pregovor

Zapisani pregovor lahko razumemo, da če si človek naloži preveč opravil ali obveznosti se lahko “zlomi”. To ne pomeni, da se dejansko prelomi ampak, da delu ni več kos, kar lahko pelje bodisi v zdravstvene težave ali pa v kakšno drugo težavo.

2. Preberi razlago in prepiši v zvezek

 

Dani sta točki S in A. Oglej si kako bi narisal še 5 drugih točk, ki so enako oddaljene od točke S kot točka A.

KROŽNICA

Oglej si aktivni sliki na levi in desni na povezavi TUKAJ. Nato preriši spodnjo sliko in ugotovitve v zvezek.

Krožnica je množica točk, ki so od izbrane točke (središča) enako oddaljene. Daljica s krajiščema v središču krožnice in na krožnici je polmer r. Vsaka točka na krožnici je od središča oddaljena za dolžino polmera. Simbolni zapis krožnice k s središčem v točki S in polmerom r: k(S,r).

KROG

Oglej si aktivno sliko na levi na povezavi TUKAJ. Nato preriši spodnjo sliko in ugotovitve v zvezek.

Lik, omejen s krožnico, je krog. H krogu pripada vsaka točka, ki je od središča kroga oddaljena za polmer ali manj. Krog s središčem S in polmerom r zapišemo K(S,r).

 

 

 

3. Povezave za dodatno delo (neobvezno)

4. Domača naloga

Za doma naredi naloge iz SDZ str. 120,121/
A težavnost: 1, 2, 3, 4, 9, 12
B težavnost: 3,4,5,8,9,12,13, 14, 15

 

Classcraft izziv za 300 XP

S pomočjo šestila nariši spodnjo rožico in jo lepo pobarvaj.


Rešeno nalogo pošlji Gamemasterju.

 

 

(Visited 1.119 times, 1 visits today)