PRIZME

Prizme – pregledna ponovitev

Tokrat bomo uro namenili pregledni ponovitvi poglavja o prizmah. V živo se zopet vidimo v četrtek, ko gremo na valj. 👍

Pri vseh nalogah nariši poševno projekcijo določene prizme, skiciraj mrežo prizme  in nato dopolni preglednico.

P = 2∙O + pl               pl = o∙v               V = O∙v

  1. naloga: Pravilna štiristrana prizma z osnovnim robom 3 cm in višino 5 cm.
  2. naloga: Pravilna šeststrana prizma z osnovnim robom 2 cm in višino 4 cm.
  3. naloga: Ploščina osnovne ploskve enakorobe tristrane prizme meri 25√3/4 cm2.
  4. naloga: Plašč tristrane prizme ima 6-krat večjo ploščino kot osnovna ploskev. Osnovna ploskev je pravokotni trikotnik s katetama dolžin 3 cm in 4 cm.
  5. naloga: Štiristrana prizma z višino 6 cm ima za osnovno ploskev romb z diagonalama 8 cm in 6 cm.
  6. naloga: Tristrana prizma ima za osnovno ploskev enakokraki trikotnik z osnovnico 6 cm in višino osnovne ploskve 4 cm. Višina prizme je 4-krat daljša od višine osnovne ploskve.

Nekaj polj je že izpolnjenih, nekaj se jih pa slabo vidi. Lahko poskusiš razbrati kaj piše, a po moje je bolje, če naloge rešiš, da se ne mučiš z gledanjem. 😲

Če imaš tiskalnik, si lahko naloge tudi natisneš. 🖨

 

Naloga za UPLOAD!

Reši tiste zgornje naloge, ki jih znaš. Če bo kdo rešil vse naloge, bom zelo, zelo vesel.😀 👍

Slikaj, shrani kot .jpg
9r_DN#_Priimek_Ime.jpg
Npr.:

NALOŽI!
(Visited 566 times, 1 visits today)