VEČKOTNIKI

Večkotnik – osnovni pojmi

1. Razlaga učne snovi.

UVODNA MOTIVACIJA, RAZMISLEK:

 

Oglej si nastanek nenavadne lomljene črte, ki je prikazana na desni.

  • Ali znaš opisati, kako nastaja vsaka naslednja slika?
  • Ali se postopek kdaj konča?

Odgovor

 

 

 

Odgovor

Postopek se nikoli ne konča. Tako dobljena črta se imenuje Kochova lomljenka. Podrobejše prikaze dobimo spomočjo računalniških programov

 

 

 

2. Preberi in zapiši v zvezek

LOMLJENKA

Lomljenka je črta, ki je sestavljena iz več med seboj  povezanih daljic.

Lomljenke delimo:

  • po številu daljic na končne in neskončne,
  • po legi daljic na sekajoče se ali neenostavne lomljenke in na nesekajoče se ali enostavne lomljenke,
  • po skupnem krajišču prve in zadnje daljice na sklenjene ali nesklenjene lomljenke.

Primer neskončne lomljenke je omenjena Kochova lomljenka. V osnovni šoli se bomo ukvarjali le s končnimi lomljenkami, zato bomoto besedo izpuščali.

Zanimivost

Iz Kochove lomljenke nastane Kochova snežinka, ki buri domišljijo saj ima neskončen obseg in končno ploščino. 😮

 

 

 VEČKOTNIK

Večkotnik je zaprt ravninski lik omejen s končno, enostavno in sklenjeno lomljenko.

Večkotnik ima enako število oglišč, stranic, motranjih in zunanjih kotov.

Po številu oglišč jih ločimo na: trikotnike, štirikotnike, petkotnike … n-kotnike.

OSNOVNI POJMI:


Oglej si predstavitev večkotniki in ugotovi, kako delimo večkotnike.

 

 

 

 

 

 

Obvezno si oglej razlago tudi tukaj. S puščico se premakni do zadnje slike.

 

3. Povezave za dodatno delo

  • Deliteva večkotnikov na iUčbenikih najdeš tukaj KLIK.

4. Domača naloga

Za doma naredi naloge iz SDZ (4. del) str. 8,9,10/1,2,3,4,5

(Visited 1.483 times, 1 visits today)