OBSEG, PLOŠČINA, PROSTORNINA IN MASA

Dolžinske enote

1. Razlaga učne snovi.

UVODNA MOTIVACIJA, RAZMISLEK:

PRAMETER


Na sliki je metrska palica imenovana prameter. Izdelana je iz zlitine platine in iridija. Shranjena je v Sevru.

  •  Poznaš kakšno drugo enoto za merjenje dolžine, ki im v sebi besedo “meter”?

Odgovor

Poznamo npr.: decimeter, centimeter, milimeter, kilometer.

Zgodovinsko

Leta 1791 so v Parizu določili osnovno enoto za merjenje dolžine meter. Meter so določili kot 40-milijonti del obsega Zemlje, izmerjenega čez severni in južni pol. Leta 1795 so v Franciji sprejeli meter kot uradno dolžinsko mero. Ta prvi prototipni meter je bil približno 0,2 mm prekratek. Leta 1889 so izdelali nov prameter (palico) iz zlitine platine in iridija ter meter določili kot njegovo dolžino pri nič stopinjah Celzija. Prameter hranijo v Sevru.

 

 

Danes

Danes je meter določen kot dolžina poti, ki jo svetloba v vakuumu prepotuje v približno tristo milijoninki sekunde.

2. Preberi razlago

 

 


Ne glede kakšno pot za pretvarjanje izbereš je pomebno le, da dobiš pravilen rezultat.

ZGLED:
Pretvori:

a) 1,65 km v m,
b) 428,9 cm v m.

Rešitev

V POMOČ

SHEMA

TABELA

 

3. Povezave za dodatno delo

 

 

4. Domača naloga

Za doma naredi naloge iz SDZ str. 15-16/od 1. do 10. naloge

 

 

(Visited 1.986 times, 1 visits today)