PRIZMA

Pravilna 3-strana prizma

1. Razlaga učne snovi.

UVODNA RAZLAGA, RAZMISLEK:

Na sliki je slastna švicarska čokolada Toblerone. .

  • Obliko katere prizme ima embalaža te čokolade?
  • Kateri lik je osnovna ploskev?

 

Rešitev

Embalaža ima obliko pravilne 3-strane prizme. Osnovna ploskev je enakostranični trikotnik.

2. Zapiši in reši v zvezek

RAZLAGA

V zvezek zapiši naslov: Pravilna 3-strana prizma ter reši nalogo. Poišči mrežo pravilne 3-strane prizme, ki si jo izdelal v eni od prejšnjih ur.

Mreža

1. Izračunaj površino in prostornino pravilne 3-strane prizme s stranico a = 4 cm in višino 7 cm. Nariši tudi skico in mrežo prizme.

 

2. Izračunaj površino in prostornino pravilne 3-strane prizme, ki ima osnovni rob 10 cm in višino 15 cm.

Rešitev

 

3. Osnovna ploskev pravilne 3-strane prizme je 25√3 cm2, višina pa je enaka 12 cm. Kolikšni sta površina in prostonina telesa?

Rešitev

3. Plašč pravilne 3-strane prizme je 108 cm2, višina pa je enaka 9 cm. Kolikšni sta površina in prostonina telesa?

Rešitev

4. Domača naloga

Izberi težavnost in reši naloge v SDZ str. 130,131

A: 1, 2, 3, 4
B: 4, 5, 6

Naloga za IZZIV! SDZ str 133 / 9. naloga.

 

(Visited 1.439 times, 1 visits today)