KROŽNICA IN KROG

Mesebojna lega dveh krožnic

1. Razlaga učne snovi.

UVODNA MOTIVACIJA, RAZMISLEK:

Zgoraj je prikazan logotip nemške tovarne avtomobilov znamke Audi.

  •  Opiši Audijev logotip. Bi ga znal narisati?

Odgovor

Audijev logotip je sila enostaven, saj gre za štiri vzporedno premaknjene krožnice, ki sestavljajo nekakšno verigo. Prva krožnica seka drugo v dveh točkah, druga tretjo in tretja četrto.

2. Preberi razlago in prepiši v zvezek

 Zapiši naslov MEDSEBOJNA LEGA DVEH KROŽNIC ter preriši medsebojne lege krožnic v zvezek.

Pri ugotavljanju medsebojne lege dveh krožnic, si pomagamo z razdaljo med središčem dveh krožnic.
Simbolni zapis središčne razdalje: d(S1, S2

ZGLED:

Nariši krožnici s polmeroma r1 = 1,5 cm in r2 = 1 cm tako, da se krožnici:
   a) dotikata od zunaj,
   b) sekata,
   c) ne dotikata in ne sekata.
V vseh primerih določi središčno razdaljo.

Rešitve

3. Povezave za dodatno delo

  • V iUčbenikih si oglej animacije KLIK.

4. Domača naloga

Za doma naredi naloge iz SDZ str. 126, 127/1,2,3,4,5

Če želiš lahko rešiš še naloge 6, 7 in 8.

 

 

 

Classcraft izziv za 200 XP

Na spletu poišči sliko olimpijskih krogov in jih čim lepše nariši. Koliko je vseh presečišč?

Rešeno nalogo pošlji Gamemasterju.

(Visited 792 times, 1 visits today)