KROŽNICA IN KROG

Mesebojna lega dveh krožnic

1. Razlaga učne snovi.

UVODNA MOTIVACIJA, RAZMISLEK:

Zgoraj je prikazan logotip nemške tovarne avtomobilov znamke Audi.

  •  Opiši Audijev logotip. Bi ga znal narisati?

Odgovor

Audijev logotip je sila enostaven, saj gre za štiri vzporedno premaknjene krožnice, ki sestavljajo nekakšno verigo. Prva krožnica seka drugo v dveh točkah, druga tretjo in tretja četrto.

2. Preberi razlago in prepiši v zvezek

 Zapiši naslov MEDSEBOJNA LEGA DVEH KROŽNIC ter preriši medsebojne lege krožnic v zvezek.

Pri ugotavljanju medsebojne lege dveh krožnic, si pomagamo z razdaljo med središčem dveh krožnic.
Simbolni zapis središčne razdalje: d(S1, S2

ZGLED:

Nariši krožnici s polmeroma r1 = 1,5 cm in r2 = 1 cm tako, da se krožnici:
   a) dotikata od zunaj,
   b) sekata,
   c) ne dotikata in ne sekata.
V vseh primerih določi središčno razdaljo.

Rešitve

3. Povezave za dodatno delo

  • V iUčbenikih si oglej animacije KLIK.

4. Domača naloga

Za doma naredi naloge iz SDZ str. 126, 127/1,2,3,4,5

Če želiš lahko rešiš še naloge 6, 7 in 8.

 

 

 

Classcraft izziv za 200 XP

Na spletu poišči sliko olimpijskih krogov in jih čim lepše nariši. Koliko je vseh presečišč?

Rešeno nalogo pošlji Gamemasterju.

Povej naprej
Share on Facebook0Print this pageEmail this to someoneTweet about this on Twitter0
(Visited 613 times, 1 visits today)