PITAGOROV IZREK

Pitagorov izrek v pravokotniku

1. Razlaga učne snovi.

UVODNI RAZMISLEK, MOTIVACIJA:
“Spoštovane gledalke in gledalci, poglejte kakšna diagonalna podaja,” nas nagovarjajo športni komentatorji.

  • Kaj misli športni komentator z diagonalno podajo?
  • Kaj je diagonala v matematiki?

Podaja

Diagonalna podaja je podaja, ko igralec soigralcu poda žogo iz enega dela igrišča na drugega. Na sliki sta diagonalni podaji oštevilčeni z 1 in 3. 

Diagonala

Diagonala je daljica, ki povezuje dve nesosednji oglišči.

NAVODILO: V zvezek načrtaj pravokotnik dolžine 6 cm in širine 4 cm. Dobljenemu pravokotniku izmeri in izračunaj dolžino diagonale ter obseg in ploščino.

Preberi si razlago o Pitagorovem izreku v pravokotniku v iUčbenikih.

1. Danemu pravokotniku očrtaj krog. Koliko % kroga predstavlja pravokotnik?

Rešitev

2. Pravokotniku z dolžino 20 cm in širino 21 cm izračunaj dolžino diagonale ter obseg in ploščino.

Rešitev

3. Pravokotniku z dolžino 30 cm in ploščino 480 cm2 izračunaj dolžino diagonale.

Rešitev

4. Pravokotniku z dolžino 4,5 m in obsegom 21 m izračunaj dolžino diagonale.

Rešitev

3. Povezave za dodatno delo

  • Na spletni strani iUčbeniki  so naloge o Pitagorovem izreku v pravokotniku TUKAJ.
  • Video razlaga na YT kolegice Ane Canzutti KLIK.

4. Domača naloga

Za doma naredi naloge iz SDZ str. 35-38/
A težavnost: 1, 2, 3, 4, 5
B težavnost: 2, 3, 4, 5, 6, 7

(Visited 1.445 times, 1 visits today)