OBSEG, PLOŠČINA, PROSTORNINA IN MASA

Merjenje dolžine in obsegi likov

1. Razlaga učne snovi.

UVODNA MOTIVACIJA, RAZMISLEK:Razmisli, kako bi izračunal pesnikovo višino, če veš, da je 1 čevelj = 0,316 m in 1 palec = 2,6 cm.

  •  Koliko centimetrov ti manjka do pesnikove višine? Si morda višji od njega? Za koliko cm?

Odgovor

Izračunajmo pesnikovo višino:

 

Za svojo višino sedaj ugotovi, koliko cm ti manjka do njegove višine. 🤔

2. Preberi razlago in prepiši v zvezek

 Obseg lika

1. Izračunaj obseg večkotnika na sliki. Vse mere so v centimetrih.

Obseg lika je enak vsoti dolžin stranic, ki lik omejujejo. Označimo ga s črko o.

Rešitev

o = 19,7 cm

2. Izračunaj obsege danih likov, če je dolžina kvadratka 0,5 cm.

Rešitev

 

3. Oglej si sliko in pravilno dopolni stavke. Lik, ki ima vse stranice enako dolge je ____________________ lik. STOP znak omejuje ____ skladnih stranic. Dolžina ene stranice je 23 cm. Obseg znaka je ____ cm = ____ dm.

Rešitev

 

4. Koliko metrov okrasnega traku potrebujemo, da zavijemo paketa v obliki kocke z robom 2,3 dm? Za pentljo porabimo 0,5 m na vsakem koncu traku.

Rešitev

 

Obseg kvadrata in obseg pravokotnika

Izračunaj neznane količine v pravokotnikih.

Rešitve

Zgornje naloge si lahko tudi natisneš.

3. Povezave za dodatno delo

 

 

4. Domača naloga

Za doma naredi naloge iz SDZ str. 7-11/1,2,3,4,5,6,7

Naloge za dodatno delo 11, 12

 

(Visited 929 times, 1 visits today)