KROG IN DELI KROGA

Dolžina krožnega loka

1. Razlaga učne snovi.

UVODNA MOTIVACIJA, RAZMISLEK: Clyde Arc Bridge


Na sliki je most Clyde Arc Bridge v Glasgowu.
Več slik mostu

  •  Kakšno obliko ima most?
  • Kateri geometrijski objekt opaziš, če bi opazoval le dele mostu, ki so pritrjeni z jeklenicami?

Oblika

   Most ima polkrožno obliko.

Objekt

   Del mostu med jeklenicama si lahko predstavljamo, kot del krožnice med dvema točkama na krožnici. Lahko bi rekli, da opazimo krožni lok. Dolžine krožnih lokov so različne, odvisno od tega, med katerima jeklenicama ga opazujemo.

2. Preberi razlago in prepiši v zvezek

Na strani KLIK si oglej kaj je to krožni lok in kje ga najdemo.

 Krožni lok je del krožnice med točkama na krožnici.

Natisni in reši učni list. Če nimaš tiskalnika prepiši le bistvene stvari.

Rešen učni list

4. in 5. naloga

Če povzamemo se lahko dolžina krožnega loka izračuna tako, da obseg kroga delimo s 360° in dobljeni rezultat pomnožimo s središčnim kotom α.

Zgornjo formulo lahko malce “olepšamo”, če krajšamo 2 in 360. v tem primeru dobimo spodnjo formulo.

Za boljše razumevanje si oglej še animacijo KLIK.

3. Povezave za dodatno delo

  • Oglej si tudi druge načine za izračun dolžine krožnega loka KLIK.
  • NALOGE

4. Domača naloga

Za doma naredi naloge iz SDZ str. 75,76,77/1,2,3,4,7,8

 

 

 

 

(Visited 1.380 times, 1 visits today)