OBSEG, PLOŠČINA, PROSTORNINA IN MASA

Računanje z dolžinskimi enotami

1. Razlaga učne snovi.

UVODNA MOTIVACIJA, RAZMISLEK:

Kvader


Na sliki je narisan model kvadra.

  •  Koliko žice potrebujemo za izdelavo takšnega kvadra?

Odgovor

Potrebujemo 8,8 m žice.

2. Preberi razlago

 V zvezek preriši zgodnji kvader in račun za vsoto vseh dolžin robov.

Izračunaj vrednost izraza (2,5 m – 0,7 dm ⋅ 8) : 2 na dva načina.

V obeh primerih dobimo enak rezultat saj 97 cm = 0,97 m. V prevem primeru smo vse pretvorili na centimetre, da smo se znebili decimalnih števil, v drugem primeru pa smo računali z decimalnimi števili. Vedno si izberi pot, ki ti najbolj ustreza.

4. Domača naloga

Za doma naredi naloge iz SDZ str. 21-24/
A težavnost: 1,2,3,4,5,6,7
B težavnost: 1,2,3,8,9,10,11

Znaš mogoče rešiti tudi 14. nalogo?

 

 

(Visited 531 times, 1 visits today)