OSNOVNI GEOMETRIJSKI POJMI

Razdalja med točkama in skladnost daljic

1. Razlaga učne snovi.

UVODNA MOTIVACIJA, RAZMISLEK:

Laserski merilnik razdalj uporablja merjenje razdalj s pomočjo pošiljanja in sprejemanja svetlobnega signala – žarka. S pritiskom na gumb torej merilnik pošlje laserski žarek proti merjeni točki. V merjeni točki se laserski žarek odbije in ga sprejme fotocelica v merilniku. Merilnik izračuna razdaljo glede na časovni interval med pošiljanjem in sprejemom laserskega žarka v napravi.

  •  Po kakšni poti potuje žarek od merilnika do merjene točke?
  • Kako deluje laserski merilnik razdalj?

Odgovor

Žarek potuje po najkrajši možni poti, torej po premici.

Zanimivost

Merilnik uporablja dejstvo, da svetloba potuje po zraku z določeno hitrostjo. Razdalja se nato izrčuna s pomočjo časa, ki ga potrebuje žarek, da gre od merilnika do objekta in nazaj.

2. Zapiši in reši v zvezek

Razdalja med točkama A in B je dolžina najkrajše poti med njima in je enaka dolžini daljice med njima.

Razdaljo med točkama lahko izmerimo z ravnilom ali pa z geo-trikotnikom.

V narisanem krogu so vse dolžine daljic enako dolge (|AB| = |AC| = |AD|). Če bi jih postavil drugo na drugo, bi se natanko prekrivale.
Takšne daljici so skladne, kar zapišemo kot AB ≅ AC ≅ AD.
Znak beremo “je skladen”.

Skladni daljici lahko ležita v poljubni legi. Na spodnji sliki je prikazan takšen primer. Več o skladnosti lahko izveš na aktivni sliki TUKAJ.

Obravnavano snov si poglej tukaj.

3. Povezave za dodatno delo

  • Na spletni strani iUčbeniki reši interaktivne naloge, kjer boš pokazal znanje osnovnih geometrijskih elementov.

 

 

4. Domača naloga

Za doma naredi naloge iz SDZ str. 57, 58/1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

(Visited 2.118 times, 2 visits today)