PIRAMIDA

Opis in vrste piramid

1. Razlaga učne snovi.

UVODNA MOTIVACIJA, RAZMISLEK:

Na sliki so dobro znane egipčanske piramide, ki so jih gradili več kot 2000 let pred našim štetjem.

  • Katere like prepoznaš na piramidi?
  • Kateri lik je osnovna ploskev egipčanskih piramid?

Odgovor

Pri egišpčanskih piramidah na sliki so stranske ploskve enakokraki trikotnik

Osnovna ploskev

Osnovna ploskev, torej ploskev na katero je zgrajena piramida, je kvadrat.

Na spodnji aktivni sliki si oglej nekaj piramid. Poigraj se z vsemi drsniki in si oglej, kaj se dogaja.

Zapiši naslov poglavja PIRAMIDA in preriši spodnji miselni vzorec.

Zapis v zvezku

V iUčbenikih si oglej lastnosti piramide TUKAJ. Obvezno izpolni preglednico na desni strani.

 

3. Povezave za dodatno delo

  • Na spletni strani iUčbeniki lahko rešiš naloge.

4. Domača naloga

Za doma naredi naloge iz SDZ str. 101-103/1,2,3,4,5,6,7

(Visited 1.058 times, 2 visits today)