VEČKOTNIKI

Diagonale večkotnika

1. Razlaga učne snovi.

 

UVODNA MOTIVACIJA, RAZMISLEK:

V teh dneh, ko razsaja korona virus, rokovanja niso ravno zaželena. No, tudi virus bo enkrat preteklost in zopet se bomo lahko rokovali. Rokovanje je znak spoštovanja, olike in sprejetosti. 🤝

  • Koliko je vseh rokovanj, če se rokujejo tri osebe? Kaj pa, če se rokujejo 4 osebe?
  • Koliko je vseh rokovanj, če se rokujejo vsi spodnji junaki iz stripa Alan Ford?

Odgovor

Če se rokujejo 3 osebe je tudi toliko rokovanj. Če se rokujejo 4 osebe potem je vseh rokovanj 6.

Strip

Na sliki je 7 junakov iz stripa Alan Ford oz. 8, če štejemo še psa. Na koncu poglavja izvemo, koliko rokovanj oz. šapovanj bo. 😀

2. Aktivnost

Reši učni list. Ob reševanju bodi pozoren na:

  • Koliko diagonal lahko narišeš iz enega oglišča?
  • Koliko je vseh oglišč?
  • Koliko diagonal dobiš, če tiste iz enega oglišča pomnožiš z vsemi oglišči?
  • Število diagonal večkotnika dobiš, če dobljeno število razpoloviš, ker so diagonale dvakrat štete

    Rešitve

Število diagonal konveksnega večkotnika izračunamo po spodnjem obrazcu.

OBVEZNO!

Oglej si animacijo števila diagonal na povezavi.

1. Izračunaj število diagonal v 40-kotniku in 70-kotniku.

Rešitev

Vrnimo se k nalogi z začetka. 7 junakov bi se rokovalo 21-krat, če bi zraven šteli še psa pa bi se rokovali in šapovali 28-krat. 🐕

Razlaga

3. Povezave za dodatno delo

  • V iUčbenikih si lahko ogledaš razlago na KLIK, naloge 1, 3, 5, 6, 7 pa na KLIK.

4. Domača naloga

Za doma naredi naloge iz SDZ str. 14, 15/5, 6, 9, 11, 12, 13

(Visited 1.438 times, 1 visits today)