KOTI IN MERJENJE KOTOV

Skladni koti, primerjanje in urejanje kotov po velikosti

1. Razlaga učne snovi.

UVODNA MOTIVACIJA, RAZMISLEK:

Za izdelavo pričje krmilnice je potrebno izdelati sprednjo in zadnjo ploskev tako, da se prekrivata.

  •  Kaj mora veljati za obe ploskvi?

Odgovor

Kota pri obeh ploskvah morata biti enako velika. Ploskvi se morata prekrivati.

Zanimivost

Za izdelavo takšne krmilnice bi potreboval žago, vrtalni stroj, brusilni papir in lepilo za les. Če uporabiš žebljičke boš potreboval tudi kladivo. 🔨

2. Preberi razlago in prepiši v zvezek

RAZLAGA

Skladna kota

Na strani KLIK premakni kote tako, da se natanko prekrivajo.

AKTIVNOST: V zvezek nariši poljuben kot α. Nato ga preriši na prosojen paus papir ali pa na peki papir, ki ga imate doma. Dobljeni kot označi z β in ga prilepi v zvezek.

Zapiši ugotovitev: Kota, ki ju lahko premaknemo tako, da se prekrivata in imata enako velikost sta skladna. Uporabljamo znak za skladnost .

Torej: α ≅ β

Risanje skladnih kotov s šestilom

OBVEZNO POGLEJ VIDEO!!! Po Blaževih navodilih v videu tukaj KLIK si oglej, kako poljubnemu kotu načrtamo skladen kot.

1. VAJA: V zvezek kotu α načrtaj skladen kot β.

 

2. VAJA: Kot lahko narišemo in izmerimo njegovo velikost tudi z geotrikotnikom.

Urejanje kotov po velikosti

V SDZ si na strani 93 in 94/2. in 3. naloga oglej kako primerjamo kote po velikosti.

3. VAJA: Uredi dane izbočene kote po velikosti, če veš, da so vsi loki enakih polmerov.

Rešitev

Ugotovimo, da manjšemu izbočenemu kotu pripada krajša tetiva. Lahko rečemo, da krajša kot je tetiva, manjša je velikost kota.

 

 

 

3. Povezave za dodatno delo

 

 

4. Domača naloga

Za doma naredi naloge iz SDZ str. 94, 95, 96/
A: 1, 2, 3, 4, 5
B: 1, 4, 5, 6, 7, 8

Classcraft izziv za 200 XP

Čim lepše nariši češko zastavo. S pomočjo treh črk zapiši vse pare skladnih kotov, ki jih opaziš.

Rešeno nalogo pošlji Gamemasterju.

 

(Visited 1.974 times, 1 visits today)