KOTI IN MERJENJE KOTOV

Velikost kota

1. Razlaga učne snovi.

UVODNA MOTIVACIJA, RAZMISLEK:

Kotu ne moremo določiti dolžine in širine, saj se območje med krakoma razteza v neskončnost. Potrebujemo torej novo enoto, s katero bomo merili kote.

  •  Ali znaš šestilom narisati krožnico in v njej rožico?
  • Na koliko delov si razdelil krog?

Da lahko krog s šestilom razdelimo na 6 delov so vedeli že Sumerci. Enega od teh delov so označili s 60° (šestdeset stopinj), najverjetneje zato, ker ima število 60 zelo veliko deliteljev. Lahko ga razdelimo na dva, tri, štiri, pet, šest … delov.

Če zmnožimo 6 · 60° pa dobimo 360° torej polni kot.

2. Preberi razlago in prepiši v zvezek

RAZLAGA

V kateri enoti merimo velikosti kotov?

Iztegnjeni in polni kot

Ostri in topi koti

3. Aktivnost

1. Iz tršega papirja izreži dva kroga in ju pobarvaj z različnima barvama.

2. Vsakega izmed krogov zareži do sredine. Pazi, da režeš naravnost točno po polmeru.

3. Vstavi kroga enega v drugega in dobil boš model za prikaz kotov, ki ga boš potreboval pri naslednjih urah.

Lepše pobarvaj kot jaz, ki nisem imel časa. 🙂

 

4. Domača naloga

Tokrat moraš za domačo nalogo le izrezati zgornja dva kroga, ki predstavljata kot v krogu. Komu je podoben?😎

(Visited 947 times, 1 visits today)