KOTI IN MERJENJE KOTOV

Utrjevanje znanja

Za vajo in pregledno ponovitev naučenega znanja o kotih in merjenju kotov reši spodnje naloge. Naloge prepiši v zvezek in jih skrbno reši. Pomagaj si z zapiski prejšnjih ur. 👍

📐📏📝

1. Zapiši oznako kota z vrhom in točkama na krakih.

Rešitev

2. Zapiši grške črke alfa, beta, gama, delta, epsilon, fi, pi.

Rešitev

3. Uredi kote po velikosti brez merjenja.

Rešitev

4. Oceni velikosti kotov pri 3. nalogi brez merjenja.
5. Izmeri velikosti kotov pri 3. nalogi. Primerjaj izmerjeni rezultat z ocenjenim.

Rešitev

6. Nariši kote: α = 48°, β = 134°, γ = 218° in δ = 315°.

Rešitev

7. S šestilom in ravnilom kotu CVD nariši skladen kot EFG. Skladnost zapiši s simboli.

Rešitev

8. Nariši dva ostra kota, od katerih je eden večji od drugega. Grafično določi njuno vsoto in razliko.
9. Pretvori.

a) V kotne minute: 30°, 105°17′, (7/12)°.

b) V kotne stopinje: 420′, 7200′.

c) V kotne stopinje in minute: 543′, 3897′.

Rešitev

a) 1800′, 6317′, 35′

b)7°, 120°

c) 9°3′, 64°57′

10. Kolikšen kot opiše urni kazalec, ko minutni kazalec opiše kot 240°?

Rešitev

Urni kazalec opiše kot 20°.
11. Dana sta kot α = 153°32′ in β = 67°49′. Izračunaj.

a) α + β

b) α – β

Rešitev

a) 221°21′

b) 85°43′

12. Izračunaj velikost kota β na sliki.

 

Rešitev

120°51′
 

Za lažje merjenje si naloge lahko natisneš. Vseeno zapiši naloge v zvezek.

Utrjevanje koti

4. Domača naloga

Med prvomajskimi počitnicami se imej lepo in izkoristi sončne žarke za nabiranje D-vitamina in energije. 🌞 🌼

Classcraft izziv za 300 XP

Nariši verigo 10 daljic. Prva daljica naj bo dolga 10 cm, vsaka nadaljnja pa naj bo za 0,5 cm krajša od prejšnje. Kot med zaporednima daljicama naj bo:
a) 90°           b) 120°          c) 100°
V a) primeru dobiš spiralo, podobno kot na sliki spodaj.

Rešeno nalogo pošlji Gamemasterju.
(Visited 1.913 times, 1 visits today)