PIRAMIDA

Pravilna 3-strana piramida

1. Razlaga učne snovi.

UVODNA MOTIVACIJA, RAZMISLEK:

Oglej si zgornjo piramido.

  • Ugotovi, kateri lik je njena osnovna ploskev in jo poimenuj.

Odgovor

Osnovna ploskev dane piramide je pravilni večkotnik (enakostranični trikotnik), torej gre za pravilno 3-strano piramido.

Zapiši naslov ure PRAVILNA 3-STRANA PIRAMIDA.

Najprej ponovi nekaj lastnosti, ki veljajo v enakostraničnem trikotniku. To je pomembno zato, ker j to osnovna ploskev naše piramide.

TUKAJ si oglej razlago in aktivne slike o pravilni 3-strani piramidi.

MREŽA PRAVILNE 3-STRANE PIRAMIDE:

Kako skicirati pravilno 3-strane piramido si lahko ogledaš na videu kolegice Jasmine P.

Na sliki si oglej, uporabo Pitagorovega izreka v pravilni 3-strani piramidi.

 

V zvezek nariši mrežo in skico piramide z dolžino osnovnega roba 4 cm in dolžino stranske višine tudi 4 cm.

Zapis v zvezku

ZGLED: Izračunaj površino in prostornino pravilne 3-strane piramide z dolžino osnovnega roba 5 cm in stranskim robom, dolžine 4 cm.

Površina

Prostornina


 

3. Povezave za dodatno delo

  • Na spletni strani iUčbeniki lahko rešiš naloge: 9. in 13.

4. Domača naloga

Za doma naredi naloge iz SDZ str. 139-141/
A težavnost: 1, 2
B težavnost: 1,2,3,4

 

(Visited 6.675 times, 1 visits today)