KOTI IN MERJENJE KOTOV

Računanje s koti

1. Razlaga učne snovi.

UVODNA MOTIVACIJA, RAZMISLEK:

Oglej si sliko treh kotov, kjer poznaš velikosti dveh kotov.

  •  Koliko merita kota α in β skupaj?
  • Kolikšen kot manjka do polnega kota?

Odgovor

Kota α in β skupaj merita 210°. Do polnega kota manjka še 150°.

2. Preberi razlago in prepiši v zvezek

 Seštevanje kotov

Seštej kota α =125°34′ in β = 28°45′.


Velikosti kotov seštejemo tako, da posebej seštejemo kotne minute in posebej kotne stopinje. Pazimo na podpisovanje. Rezultat vedno zapišemo tako, da so kotne minute izražene kot naravno število manjše od 60.

 Odštevanje kotov

Sedaj še odštej kota α =125°34′ in β = 28°45′.

Radi bi izračunali koliko je α – β = 125°34′ – 28°45′. Ker je zmanjševanec pri kotnih minutah manjši od odštevanca si pomagamo tako, da 1° spremenimo v kotne minute.


Pri seštevanju in odštevanju kotov posebej seštevamo ali odštevamo kotne stopinje in posebej kotne minute.

Na strani KLIK si še enkrat oglej, kako seštevamo in odštevamo kote.

 Množenje in deljenje kotov

3. Povezave za dodatno delo

4. Domača naloga

Za doma naredi naloge iz SDZ str. 103, 104, 105/
A težavnost: 1,2,3,4
B težavnost: 3,4,5,6,7

 

(Visited 5.263 times, 11 visits today)