KOTI IN MERJENJE KOTOV

Grafično seštevanje in odštevanje kotov

1. Razlaga učne snovi.

UVODNA MOTIVACIJA, RAZMISLEK:

Plesalka si je s pahljačama zakrila obraz tako, da je združila obe pahljači. Prva pahljača je bila razprta tako, da je tvorila kot 67°, druga pa 89°.

  •  Za kolikšen kot sta razprti obe pahljači skupaj?

Odgovor

Velikost kota, ki nastane, če staknemo obe pahljači skupaj dobimo tako, da seštejemo oba kota.

 

67° + 89° = 156°

Oba kota skupaj merita 156°.

Grafična rešitev

2. Razlaga

1. Seštevanje kotov s šestilom

Spodnji prikaz grafičnega seštevanja dveh kotov preriši v zvezek.

VAJA: Na strani iUčbeniki v zvezek reši prva dva zgleda na desni strani.

2. Odštevanje kotov s šestilom

Spodnji prikaz grafičnega odštevanja kotov preriši v zvezek.

VAJA: Na strani iUčbeniki v zvezek reši prvi zgled na desni strani.

3. Povezave za dodatno delo

 

 

4. Domača naloga

Za doma naredi naloge iz SDZ str. 107/1. naloga.

 

(Visited 993 times, 1 visits today)