KROG IN DELI KROGA

Krožni kolobar

1. Razlaga učne snovi.

UVODNA MOTIVACIJA, RAZMISLEK:

Na sliki je nosilec podatkov CD (Compact Disc), ki mu slovensko rečemo zgoščenka. Podatke lahko zapišemo le na del zgoščenke.

  • Kaj omejuje del zgoščenke na katerega lahko zapisujemo podatke?
  • Kako imenujemo ta lik, ki je omejen z dvema krožnicama?

Odgovor

Del zgoščenke, kamor lahko zapisujemo podatke, omejujejta dve krožnici s skupnim središčem.

Krožni kolobar

Krožni kolobar je del kroga, ki je omejen z dvema krožnicama s skupnim središčem in različnima polmeroma. Krožnici, ki imata skupno središče, imenujemo koncentrični krožnici.

Izračunaj obseg in ploščino kolobarja, ki ga omejujeta krožnici s polmeroma 3 cm in 4 cm.

Zvezek

Zelo dobro razlago krožnega kolobarja je v svojem YT videu prikazala kolegica Ana Canzutti. priporočam, da si ga ogledaš. 🍿

 

3. Povezave za dodatno delo

  • Na spletni strani iUčbeniki reši nekaj nalog.

4. Domača naloga

Za doma naredi naloge iz SDZ str. 97,98/1,2,3,4
Ali znaš rešiti tudi 5. nalogo?

Naloga za izziv: Okroglo gredo s premerom 30 m bodo obdali z asfaltirano okroglo potjo širine 1,2 m. Koliko m2 površine bodo asfaltirali? 💪

Slikaj, shrani kot .jpg
8r_DN#_Priimek_Ime.jpg
Npr.:

NALOŽI!
(Visited 849 times, 1 visits today)