PRIZMA

Površina in prostornina prizme

1. Razlaga učne snovi.

PONOVITEV:

Na strani ponovi osnovne pojme v zvezi s prizmo.

 

2. Zapiši in reši v zvezek

RAZLAGA

Natisni ali prepiši učni list POVRŠINA PRIZME.

Oglej si tudi kako nastane mreža prizme in kako izračunamo površino.

Prepiši besedilo naloge, nariši skico in izračunaj.

Rešitve

Reši naloge na naslovu TUKAJ.

3. Povezave za dodatno delo

4. Domača naloga

Za doma naredi naloge iz SDZ str. 115/1,2,3,10

Naloga za UPLOAD! Skiciraj (prostoročno) telesa na sliki, izračunaj vse kar je potrebno pri vseh treh nalogah, slikaj in pošlji na povezavi spodaj. 👍

 NALOGE Slikaj, shrani kot .jpg, .pdf
9r_2sk_DN1_Priimek_Ime
Npr.:
NALOŽI!
(Visited 499 times, 1 visits today)