OBSEG, PLOŠČINA, PROSTORNINA IN MASA

Merjenje ploščine

1. Razlaga učne snovi.

UVODNA MOTIVACIJA, RAZMISLEK:

PLOŠČINA


Oglej si narisana lika. Kateri izmed njiju je “večji”? To vprašanje je matematično neustrezno.

  •  Kateri izmed danih likov ima večjo ploščino?

Če želimo izmeriti ploščino lika, se moramo najprej dogovoriti za mersko enoto, s katero bomo merili ploščino.

Odgovor

Lika imata ploščino 6 kvadratkov.

Odgovor

Lika imata ploščino 12 trikotnikov.

Odgovor

Lika imata ploščino 3 ploščice.

2. Preberi razlago

PLOŠČINA LIKA je število merskih enot, ki prekrije lik.

Spodnje tri naloge preriši v zvezek in reši.

 

3. Povezave za dodatno delo

 

 

4. Domača naloga

Za doma naredi naloge iz SDZ str. 32, 33/1, 2, 3.

 

 

(Visited 1.241 times, 1 visits today)