PRIZMA

Pravilna 6-strana prizma

1. Razlaga učne snovi.

 

UVODNA RAZLAGA, RAZMISLEK:

Se še spomniš čokolade Toblerone, ki smo jo omenjali pri pravilni 3-strani prizmi?
Tokrat si oglejmo pakiranje, kjer je šest takšnih čokolad, t.i. “šesterček” (six pack).

  • Obliko katere prizme ima embalaža “šesterčka”?
  • Kateri lik je osnovna ploskev te prizme?
  • Kolikokrat je prostornina te prizme večja od prostornine pravilne 3-strane prizme z enako višino?

 

Rešitev

Embalaža ima obliko pravilne 6-strane prizme. Osnovna ploskev je pravilni šestkotnik. Prostornina te prizme je 6-krat večja od prostornine pravilne 3-strane prizme, saj jih vsebuje ravno šest.

2. Zapiši in reši v zvezek

RAZLAGA

V zvezek zapiši naslov: Pravilna 6-strana prizma ter reši nalogo. Ali bi znal izdelati mrežo te prizme?

Mreža

Mrežo sestavljata dva skladna pravilna 6-kotnika in 6 skladnih pravokotnikov.

NALOGA: Izračunaj površino in prostornino pravilne 6-strane prizme z dolžino osnovnega roba a = 2 cm in višino 5 cm. Nariši tudi skico in mrežo prizme.

Slika v zvezku

Rešeni zgledi

1. Izračunaj površino in prostornino pravilne 6-strane prizme, ki ima z dolžino osnovnega roba 4 cm in višino 10 cm.

Rešitev

2. Osnovna ploskev pravilne 6-strane prizme meri 6√3 dm2, plašč pa 36 dm2. Kolikšni sta površina in prostornina prizme?

Rešitev

3. Plašč pravilne 6-strane prizme je enak dvkratniku osnovne ploskve. Osnovni rob prizme meri 2 m. Izračunaj površino in prostornino prizme.

Rešitev

4. Prostornina pravilne 6-strane prizme, ki je visoka 20 cm je 27√3 dm3. je enak dvkratniku osnovne ploskve. Kolikšna je površina prizme?

Rešitev

Oglej si še rešena zgleda v SDZ-ju (4. del) na straneh 35 in 36.

4. Domača naloga

Izberi težavnost in reši naloge v SDZ (4. del) str. 37, 38/

A: 1, 2, 3, 4
B: 5, 6, 7

Naloga za IZZIV! SDZ (4. del) str. 43 / 16. naloga.

 

(Visited 10.197 times, 20 visits today)