KOTI IN MERJENJE KOTOV

Vrste kotov

1. Razlaga učne snovi.

UVODNA MOTIVACIJA, RAZMISLEK: 

Poigraj se s svojim izdelanim kotom v krogu, oglej si zgornje krožne izseke in odgovori na vprašanja.

  1. Kateri krožni izseki so manjši od četrtine kroga?
  2. Kateri so večji od četrine in manjši od polovice kroga?
  3. Kateri so večji od polovice kroga?

Odgovor

1. A, D 2. B, F 3. C, E

2. Preberi razlago in prepiši v zvezek

RAZLAGA

Poimenovanje kotov?

Na strani KLIK si oglej kote, ki jih oklepata kazalca na uri.

Preberi

Kazalca na uri glede na čas, oklepata različno velike kote.

Na strani KLIK si oglej, kaj je to ostri in kaj topi kot.

Preberi

Izbočeni kot, manjši od pravega kota, je ostri kot. Izbočeni kot, ki je večji od pravega kota, je topi kot. Vsak ostri kot je manjši od vsakega topega kota

Na strani KLIK si oglej, kot nič, iztegnjeni kot in polni kot.

Preberi

 Kot nič je kot, pri katerem se kraka natanko prekrivata. Iztegnjeni kot je kot, pri katerem se kraka dopolnjujeta v premico. Kot, pri katerem se kraka natanko prekrivata in pokriva celotno ravnino, je polni kot.

Velikost kotov merimo od 0° do 360°. Glede na njihovo velikost kote različno poimenujemo.

Vaje

1. Poimenuj kote.

a)70°b)150°c)179°d)
200°100°330°270°
99°123°295°359°
110°190°95°175°

Rešitve

a)ostrib)topic)topid)ostri
vdrtitopivdrtivdrti
topitopivdrtivdrti
topivdrtitopitopi

2. Pobarvaj kote in jih poimenuj, brez da bi jih meril.

Rešitve

a) ostri    b) vdrti     c) vdrti     č) topi

3. Izračunaj velikost kota α. Pomagaj si z iztegnjenim kotom.

Rešitve

a) α = 110°    b) α = 148°    c) α = 70°     č) α = 215°

 

3. Povezave za dodatno delo

4. Domača naloga

Za doma naredi naloge iz SDZ str. 85, 86, 87/
A: Od 1. do 8. naloge.
B: 6,7,8, 14, 15, 16

 

Classcraft izziv za 200 XP

Nariši štirikotnik:
a) s štirimi pravimi koti,
b) z dvema pravima, enim ostrim in enim topim kotom,
c) z dvema ostrima in dvema topima kotoma.

Rešeno nalogo pošlji Gamemasterju.

 

(Visited 6.284 times, 6 visits today)