VALJ

Valj kot vrtenina

1. Razlaga učne snovi.

UVODNA MOTIVACIJA, RAZMISLEK:

Oglej si animacijo na kateri vrtimo pravokotnik okrog simetrale stranice.

  • Katero telo nastane pri vrtenju?

Odgovor

Pri vrtenju pravokotnika okrog simetrale stranice nastane vrtenina, ki je v tem primeru valj.

 

 

V iUčbenikih si OBVEZNO oglej razlago, kako nastane valj kot vrtenina. Vrtenina je geometrijsko telo, ki nastane, ko lik zavrtimo za 360°, okrog premice v prostoru. Premico okrog katere vrtimo lik imenujemo os.

PRIMER:

Pravokotnik z dolžino 6 cm in širino 3 cm zavrti:
a) okrog simetrale daljše stranice,
b) okrog simetrale krajše stranice,
c) okrog daljše stranice,
č) okrog krajše stranice.
Vsem dobljenim valjem izračunaj površino in prostornino.

3. Povezave za dodatno delo

  • Na spletni strani iUčbeniki  za izziv poskusi rešiti 9. in 11.  nalogo.

4. Domača naloga

Za doma naredi naloge iz SDZ str. 85/11,12,13

(Visited 358 times, 1 visits today)