KOTI IN MERJENJE KOTOV

Pretvarjanje kotnih enot

1. Razlaga učne snovi.

UVODNA MOTIVACIJA, RAZMISLEK:

Premer kovanca za 1 € je 23,25 mm.

  •  Kako daleč stran bi moral stopiti, da bi ga videl pod kotom 1°?

Odgovor

Da bi kovanec videlpod kotom 1° bi moral stopiti 1,3 metra stran. Na računski dokaz pa boš moral počakati do srednje šole, ker presega naše znanje matematike.

Zanimivost

Če bi hotel kovanec videti pod 6-krat manjšim kotom od 1°, torej 10′ bi moral stopiti 8 m stran, če pa pod kotom 1′ pa kar 80 m stran.

2. Preberi razlago in prepiši v zvezek

 

Enote za merjenje kotov

Kote moramo včasih meriti bolj natančno kot na eno stopinjo. Takrat uporabimo enoti, manjši od kotne stopinje, to sta kotna minuta in kotna sekunda.

Kotne mere so:
kotna stopinja (1°), kotna minuta (1′) in kotna sekunda (1”)
1 kotna stopinja ima 60 kotnih minut: 1° = 60′
1 kotna minuta ima 60 kotnih sekund: 1′ = 60”

Velja: 1° = 60′ = 3600”

DOGOVOR: Kotne minute in kotne sekunde izražamo s številom manjšim od 60. Kadar je minu (ali sekund) več kot 60, jih del pretvorimov stopinje (ali minute).

 

Rešena zgleda

3. Povezave za dodatno delo

 

 

4. Domača naloga

Za doma naredi naloge iz SDZ str. 98, 99/1,2,3,4,6,7,8

 

(Visited 18.176 times, 1 visits today)