KROŽNICA IN KROG

Krožnica in premica

1. UVODNA MOTIVACIJA, RAZMISLEK:

Na sliki je miza, ki je oddaljena 1 meter od stene.

  • Kaj to pomeni, da je oddaljena 1 m od stene?

Rešitev

Nalogo bomo bolje razumeli, če si jo pogledamo od zgoraj iz ptičje perspektive. 🦅 Če si mizo predstavljamo kot krožnico, steno pa kot premico, dobimo naslednjo geometrijsko sliko.Kot vemo, razdaljo točke do premice vedno merimo po pravokotnici, kar s simbolnim zapisom zapišemo kot:

d(T, s) = 1 m

 

Za ponovitev snovi reši še naloge TUKAJ. Obvezno reši vsaj 3. nalogo.

2. Razlaga učne snovi

Narišimo krožnico s središčem v točki S in polmerom r ter premico p. Za lego med premico in krožnico dobimo tri spodaj omenjene možnosti.

Več o mimobežnici in sekanti si oglej tukaj.

📝 Spodnjo sliko preriši in prepiši v zvezek.

Sekanti včasih rečemo tudi sečnica. Sekanta seka krožnico v dveh točkah.
Daljico, ki povezuje dve točki na krožnici imenujemo tetiva.

Tangenti lepo slovensko rečemo tudi dotikalnica, točko v kateri se dotika krožnice pa imenujemo dotikališče.

Kako narišemo dotikalnico?

Dotikalnica


Več o tangenti (dotikalnici) si oglej tukaj.

ZGLED

Nariši krožnico ssrediščem v točki S in premerom, ki meri 5 cm. Nariši premice a, b in c tako, da velja:
d(S, a) = |SA| = 1,5 cm           d(S, b) = |SB| = 2,5 cm            d(S, c) = |SC| = 3,5 cm
Narisane premice tudi poimenuj.

Rešitev

3. Povezave za dodatno delo

  • Na spletni strani iUčbeniki reši 14. nalogo. Če imaš čas pa lahko še kakšno na tej strani.

4. Domača naloga

Za doma naredi naloge iz SDZ str. 132,133,134/
A težavnost: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 13, 15
B težavnost: 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 20

(Visited 1.831 times, 6 visits today)