PIRAMIDA

Enakoroba 4-strana piramida

1. Razlaga učne snovi.

UVODNA MOTIVACIJA, RAZMISLEK:

Pred tabo se vrti model oktedra oz. pravilnega osmerca, ki je eno izmed petih Platonskih teles. Sestavljen je iz, kot ime pove, osmih enakostraničnih trikotnikov, torej so vsi njegovi robovi enakih dolžin.

  • Ali mogoče vidiš iz katerih dveh teles je sestavljen oktaeder?
  • Ali bi znal povedati kako bi izračunal površino in prostornino telesa?

Odgovor

Oktaeder je zlepek dveh enakorobih 4-stranih piramid.

P in V

Površina oktaedra je enaka ploščini šestih enakostraničnih trikotnikov. Prostornina oktaedra je enaka vsoti dveh enakorobih 4-stranih piramid.

Opomba

V nekaterih gradivih boš zasledil tudi izraz enakorobna 4-strana piramida.

Zapiši naslov Enakoroba 4-strana piramida in v zvezek prepiši in preriši spodnjo razlago.

Izpeljava obrazcev

P in V lahko izračunamo tudi po obrazcih. Spodaj je izpeljava in uporaba le-teh. Prepiši jo v zvezek, naloge lahko rešuješ tudi brez teh formul, kot je prikazano v razlagi zgoraj.

 

 

3. Povezave za dodatno delo

  • Na spletni strani iUčbeniki lahko rešiš 14. nalogo.

4. Domača naloga

Za doma naredi naloge iz SDZ str. 129-103/2,3,4,5,6

(Visited 1.603 times, 1 visits today)