PRIZMA

Tristrane prizme

1. Razlaga učne snovi.

UVODNA RAZLAGA, RAZMISLEK:

  Na sliki je 3-strana prizma.

 

  • Ali je pravilna?
  • Ali je enakoroba?

 

Rešitev

Ker ni zapisanih mer, se moramo zanašati na oko, kar pa ni vedno najbolje. Rdeč trikotnik je sicer videti enakostraničen a lahko bi bil tudi enakokrak. Očitno prizma ni enakoroba, saj je videti, da je višina prizme daljša od osnovenga roba.

2. Zapiši in reši v zvezek

RAZLAGA

V zvezek zapiši naslov: Tristrane prizme

Podnaslov: Enakoroba 3-strana prizma

V zvezek nariši mrežo enakorobe 3-strane prizme z robom dolžine 2,5 cm. Izračunaj ji površino in protornino.

 

1. Izračunaj površino in prostornino enakorobe 3-strane prizme, če veš, da ima kvadrat v plašču ploščino 100 cm2.

Rešitev

2. Osnovna ploskev enakorobe 3-strane prizme meri 4√3 m2. Koliko merita površina in prostornina prizme?

Rešitev

 

Podnaslov: 3-strana prizma (O… pravokotni trikotnik)

1. Izračunaj površino in prostornino 3-strane prizme, ki ima za osnovno ploskev pravokotni trikotnik s katetama 3 cm in 4 cm. Višina prizme meri 6 cm.

Namig

Rešitev

2. Izračunaj površino in prostornino 3-strane prizme, ki ima za osnovno ploskev pravokotni trikotnik. Podatke razberi s slike.

 

 

 

Rešitev

 

 

Podnaslov: 3-strana prizma (O… enakokraki trikotnik)

1. Prizma ima za osnovno ploskev enakokraki trikotnik  s ploščino 3 dm2, in osnovnico 30 cm. Višina prizme meri 10 cm.Izračunaj površino in prostornino prizme.

Rešitev

DODATNO DELO

4. Domača naloga

Izberi težavnost in reši vsaj po eno nalogo iz posamezne vrste prizme.

ENAKOROBA 3-strana prizma: str. 135/11, 12, 13
3-strana prizma (O – pravokotni trikotnik): str. 138, 139/16, 18
3-strana prizma (O – enakokraki trikotnik): str. 139/17

Naloga za IZZIV! SDZ str 140 / 19. naloga.

 

(Visited 9.024 times, 1 visits today)